Ford Assistance (tlf 800 56 105) er et veihjelpsprogram utformet spesielt for Ford-førere, for å gi ekstra trygghet ut bilens levetid. Dette programmet sørger for assistanse dersom du ved et uhell eller driftsstans har behov for hjelp eller bilberging.

Ford Assistance kan benyttes ved alle slags uhell - også ved "selvforskyldte" feil som tom tank, fylling av feil drivstoff, ulykke, utforkjøring, tap av nøkler og utelåsing, men her er det visse begrensninger på dekningsomfanget. Nedenfor kan du se hva Ford Assistance omfatter ved plutselig inntruffet feil på bil. Assistansen blir utført av en samarbeidspartner valgt av Ford Motor Norge i inn- og utland og gjelder alle Ford personbiler og lette Ford nyttekjøretøy.

Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet, hele året og gjelder fram til første rutinemessige driftsettersyn. Dekningen fornyes ved å følge Fords anbefalte service – og vedlikeholdsprogram hos et autorisert Ford-verksted.

Hjelp på stedet. Dersom du trenger hjelp på stedet vil vår samarbeidspartner sørge for nødvendig reparasjon av bilen på stedet dersom dette er praktisk mulig.

Tauing. Ved driftsstans som ikke kan utbedres på stedet fraktes bilen til nærmeste autoriserte Ford-verksted eller din “hjemme-forhandler” hvis avstanden er mindre enn 50km.

Leiebil. Dersom din bil ikke kan repareres samme dag vil vår samarbeidspartner ordne en erstatningsbil – begrenset til 2 dager. Kostander utover billeien dekkes av bileier. Dersom lokale forhold gjør at leiebil ikke kan skaffes kan ikke Fords samarbeidspartner holdes ansvarlig.

Hjemreise. Dersom din bil ikke kan repareres samme dag og du er mer enn 80km fra ditt hjemsted vil vår samarbeidspartner dekke kostnadene for reise til hjemmestedet for autoriserte fører og passasjerer. For hjemreisen dekkes kostnadene for togreiser på første klasse. Skulle togreise ta mer enn 6 timer, kan du alternativt velge flybillett på økonomiklasse.

Innkvartering. Hvis, som følge av driftsstans mer enn 80km fra ditt hjemmested og bilen ikke kan repareres samme dag vil samarbeidspartneren dekke overnatting i opptil 3 netter til en pris av maksimum kr 800,- per person per døgn. Utgifter til mat, telefonsamtaler og likende dekkes ikke.

I utlandet. Får du problemer i utlandet og reparasjonen tar mer enn 5 dager eller at bilen ikke kan repareres vil vår samarbeidspartner dekke kostnader for frakt av bilen til nærmeste norske Ford-verksted.

Varighet. Ford Assistance gjelder frem til første service for nye biler og fornyes deretter ved å følge Fords anbefalte service – og vedlikeholdsprogram hos et autorisert Ford-verksted. Ford Assistance kan kjøpes for biler som ikke er importert gjennom Ford Motor Norge AS. Kontakt din nærmeste autoriserte Ford-forhandler for ytterligere informasjon.

Begrensninger. Hvis det klart kan henvises til at driftsstans skyldes grov uaktsomhet, overbelastning, manglende vedlikehold eller utilsiktet bruk, som bruker eller eier er ansvarlig for, kan Ford Assistance sin samarbeidspartner nekte å dekke kostnader. Skulle du ønske å benytte noen av tjenestene ovenfor må du ringe telefonnummer oppgitt under. Kostnader for tjenester som ikke organiseres gjennom vår samarbeidsparter eller som ikke har blitt avtalt på forhånd dekkes ikke.

For assistanse ring 800 56 105

Fra utlandet kan du ringe +47 22 57 90 99

Ett år etter førstegangsregistreringsdato blir Ford Assistance et kombimedlemskap, som bygger på de rettigheter forsikringstaker har i sin bilforsikring. Ford Assistance vil, i et kombimedlemskap, dekke eventuell egenandel og assistansekostnader som ikke dekkes av din forsikring, for eksempel leiebil. Kostanden avregnes mellom Ford Assistance og ditt forsikringselskap, slik at assistansen innenfor beskrevne vilkår alltid vil være utleggsfri